artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastruktura towarzysząca na działce o nr ewid. 369/1 położonej w miejscowości Bilcza”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów

Informacja o wynikach

artykuł nr 3

„Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”

artykuł nr 4

„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Głazów, gm. Obrazów”

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane- Urząd Gminy Obrazów "Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów"