Statystyki odwiedzin strony BIP

Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1412
   Wnioski do pobrania 2351
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 3248
     Ewidencja ludności 1046
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 71478
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 1265
   Kontakt 2485
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 1242
   Skład Rady Gminy 2217
     Kadencja 2014-2018 479
     Kadencja 2018-2023 910
   Komisje Stałe Rady Gminy 1189
     Kadencja 2014-2018 670
     Kadencja 2018-2023 432
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 1051
     Kadencja 2014-2018 709
     Kadencja 2018-2023 668
   Planowane Sesje 2047
     Kadencja 2014-2018 2429
     Kadencja 2018-2023 1965
   Protokoły z Sesji 1982
     Kadencja 2014-2018 2725
     Kadencja 2018-2023 1834
   Projekty Uchwał 2199
     Kadencja 2014-2018 2002
     Kadencja 2018-2023 2676
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie 4871
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie 2118
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE 4736
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 5361
   Regulamin organizacyjny 1452
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2762
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 7371
     Rok 2022 903
     Rok 2021 13583
     Rok 2020 10339
     Rok 2019 14305
     Rok 2018 14139
     Rok 2017 6773
     Rok 2016 4696
   Kontrole 1007
     Rok 2016 682
     Rok 2015 575
     Rok 2019 323
   Rejestry i ewidencje 1188
   Rejestr instytucji kultury 962
   Numery kont bankowych 3489
   Raport o stanie gminy 980
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 3208
   Jednostki pomocnicze 2264
Prawo Lokalne
   Statut 1206
   Zarządzenia Wójta Gminy 3114
     Zarządzenia 2016 4980
     Zarządzenia 2017 4383
     Zarządzenia 2018 3521
     Zarządzenia 2019 3708
     Zarządzenia 2020 2915
     Zarządzenia 2021 1694
     Zarządzenia 2022 655
   Uchwały Rady Gminy 3549
     Rok 2016 5394
     Rok 2017 4087
     Rok 2018 3482
     Rok 2019 5724
     Rok 2020 2401
     Rok 2021 1736
     Rok 2022 384
   Plany, programy i strategie 1738
Budżet
   Projekty budżetu 1304
   Budżet 3111
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2247
     Rok 2022 150
     Rok 2021 662
     Rok 2020 1208
     Rok 2019 1182
     Rok 2018 1662
     Rok 2017 1249
     Rok 2016 1753
     Rok 2015 1471
   Opinie RIO 1315
     Rok 2022 96
     Rok 2021 320
     Rok 2020 404
     Rok 2019 654
     Rok 2018 415
     Rok 2017 813
     Rok 2016 969
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 25104
     Przetargi- Rok 2022 3788
     Przetargi- Rok 2021 10317
     Przetargi- Rok 2020 11429
     Przetargi - Rok 2019 21743
     Przetargi - Rok 2018 19712
     Przetargi - Rok 2017 8590
     Przetargi - Rok 2016 3845
   Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych 17372
     Rok 2022 1985
     Rok 2021 21961
     Rok 2020 21055
     Rok 2019 24637
     Rok 2018 26647
     Rok 2017 19643
     Rok 2016 20081
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 1818
   Planowanie przestrzenne 1358
   Gospodarka nieruchomościami 5056
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1510
   Karty informacyjne 1829
     Rok 2017 396
     Rok 2016 3299
Inne
   Oświadczenia majątkowe 7934
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 1134
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1943
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1826
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 991
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 1183
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 1098
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok 1012
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1090
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok 956
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok 532
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok 818
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok 520
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok 473
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2018 rok 809
     Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok 869
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2019 rok 611
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok 671
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok 1135
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok 698
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok 490
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok 812
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok 87
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2021 92
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok 106
   Wybory 2198
     Wybory samorządowe 2018 1913
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 938
     Wybory do Izb Rolniczych 794
     Wybory ławników 2020-2023 365
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 734
     Wybory Prezydenta RP 2020 1126
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dębiany 480
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Obrazowie 308
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Malice 164
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 2660
   Punkt nieodpłatnej porady prawnej 452
   Informacja publiczna 1640
   Ochrona Danych Osobowych 938
   Koordynator ds. dostępności 329
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3844
   Pliki do pobrania 1231
   Archiwalne strony BIP 2400
   Redakcja Biuletynu 1472
Łączna liczba odwiedzin:621505