Statystyki odwiedzin strony BIP

Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza1889
   Wnioski do pobrania3800
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste3938
     Ewidencja ludności1380
Gmina
   Podstawowe dane jednostki90964
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów1750
   Kontakt3702
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy1701
   Skład Rady Gminy2834
     Kadencja 2014-2018667
     Kadencja 2018-20231453
      Kadencja 2024-20293
   Komisje Stałe Rady Gminy1678
     Kadencja 2024-202919
     Kadencja 2014-2018818
     Kadencja 2018-2023632
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy1442
     Kadencja 2014-2018950
     Kadencja 2018-20231039
   Planowane Sesje2871
     Kadencja 2024-202954
     Kadencja 2018-20233295
     Kadencja 2014-20183061
   Protokoły z Sesji2348
     Kadencja 2014-20183314
     Kadencja 2018-20232764
   Projekty Uchwał2916
     Kadencja 2014-20182330
     Kadencja 2018-20234295
     Kadencja 2024-202914
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie6447
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie4122
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE5403
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe7202
   Regulamin organizacyjny2093
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze4276
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia10713
     Rok 20242341
     Rok 20233360
     Rok 20223465
     Rok 202117787
     Rok 202011133
     Rok 201914966
     Rok 201815126
     Rok 20177193
     Rok 20165615
   Kontrole1382
     Rok 20248
     Rok 202310
     Rok 2022127
     Rok 202194
     Rok 2019505
     Rok 2016810
     Rok 2015717
   Rejestry i ewidencje1526
   Rejestr instytucji kultury1299
   Numery kont bankowych4150
   Raport o stanie gminy1840
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne4354
   Jednostki pomocnicze3191
Prawo Lokalne
   Statut1748
   Zarządzenia Wójta Gminy4271
     Zarządzenia 20166292
     Zarządzenia 20175774
     Zarządzenia 20184623
     Zarządzenia 20195025
     Zarządzenia 20204207
     Zarządzenia 20213050
     Zarządzenia 20222537
     Zarządzenia 20231709
     Zarządzenia 2024472
   Uchwały Rady Gminy4650
     Rok 20166570
     Rok 20175330
     Rok 20184403
     Rok 20197459
     Rok 20203489
     Rok 20213225
     Rok 20222393
     Rok 20231324
      Rok 202476
   Plany, programy i strategie2407
Budżet
   Projekty budżetu1846
   Budżet4430
   Sprawozdania z wykonania budżetu3051
     Rok 2024251
     Rok 2023650
     Rok 2022916
     Rok 20211110
     Rok 20201621
     Rok 20191500
     Rok 20182114
     Rok 20171540
     Rok 20162130
     Rok 20151739
   Opinie RIO2005
     Rok 202475
     Rok 2023237
     Rok 2022290
     Rok 2021579
     Rok 2020655
     Rok 2019885
     Rok 2018540
     Rok 20171029
     Rok 20161374
   Sprawozdania finansowe jednostki Urząd Gminy30
     Rok 20248
     Rok 202322
     Rok 20228
     Rok 202123
   Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów12
     Rok 20239
     Rok 20223
     Rok 20212
Zamówienia Publiczne
   Przetargi34124
     Przetargi - Rok 20235606
     Przetargi- Rok 20228032
     Przetargi- Rok 202114250
     Przetargi- Rok 202011743
     Przetargi - Rok 201922395
     Przetargi - Rok 201820032
     Przetargi - Rok 20178891
     Przetargi - Rok 20164148
   Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych23049
     Rok 20241952
     Rok 20234985
     Rok 20224273
     Rok 202130081
     Rok 202021930
     Rok 201926112
     Rok 201828011
     Rok 201721365
     Rok 201621688
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia2886
   Planowanie przestrzenne2053
   Gospodarka nieruchomościami 12182
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2114
   Karty informacyjne2293
     Rok 2017509
     Rok 20164191
Inne
   Oświadczenia majątkowe10335
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok1232
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok1396
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok1301
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok735
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok1082
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok692
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok634
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2018 rok1035
     Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok1093
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2019 rok 868
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok902
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok1538
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok949
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok649
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok 1117
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok667
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2021 566
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok1047
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2022 rok545
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2022 rok498
     Oświadczenia majątkowe pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2022 rok965
   Wybory4112
     Wybory samorządowe 20182615
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191251
     Wybory do Izb Rolniczych1549
     Wybory ławników 2020-2023591
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 20191000
     Wybory Prezydenta RP 20201541
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dębiany1257
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Obrazowie722
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Malice612
     Wybory ławników 2024-2027167
     Wybory do Izb Rolniczych 2023149
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023540
     Wybory samorządowe 20241177
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 202498
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień3496
   Punkt nieodpłatnej porady prawnej 1110
   Informacja publiczna2064
   Ochrona Danych Osobowych1493
   Koordynator ds. dostępności967
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7632
   Pliki do pobrania1943
   Archiwalne strony BIP3144
   Redakcja Biuletynu1935
Łączna liczba odwiedzin:810800