Statystyki odwiedzin strony BIP

Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1597
   Wnioski do pobrania 2903
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 3472
     Ewidencja ludności 1170
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 78084
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 1447
   Kontakt 2872
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 1381
   Skład Rady Gminy 2423
     Kadencja 2014-2018 534
     Kadencja 2018-2023 1054
   Komisje Stałe Rady Gminy 1317
     Kadencja 2014-2018 729
     Kadencja 2018-2023 491
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 1184
     Kadencja 2014-2018 793
     Kadencja 2018-2023 794
   Planowane Sesje 2373
     Kadencja 2014-2018 2606
     Kadencja 2018-2023 2446
   Protokoły z Sesji 2095
     Kadencja 2014-2018 2922
     Kadencja 2018-2023 2136
   Projekty Uchwał 2399
     Kadencja 2014-2018 2100
     Kadencja 2018-2023 3138
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie 5299
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie 2529
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE 4957
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 6070
   Regulamin organizacyjny 1597
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 3249
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 8127
     Rok 2023 230
     Rok 2022 2350
     Rok 2021 16956
     Rok 2020 10567
     Rok 2019 14560
     Rok 2018 14506
     Rok 2017 6910
     Rok 2016 5031
   Kontrole 1114
     Rok 2016 718
     Rok 2015 628
     Rok 2019 382
   Rejestry i ewidencje 1294
   Rejestr instytucji kultury 1041
   Numery kont bankowych 3709
   Raport o stanie gminy 1086
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 3484
   Jednostki pomocnicze 2598
Prawo Lokalne
   Statut 1348
   Zarządzenia Wójta Gminy 3510
     Zarządzenia 2016 5396
     Zarządzenia 2017 4857
     Zarządzenia 2018 3836
     Zarządzenia 2019 4142
     Zarządzenia 2020 3394
     Zarządzenia 2021 2252
     Zarządzenia 2022 1474
     Zarządzenia 2023 86
   Uchwały Rady Gminy 3934
     Rok 2016 5783
     Rok 2017 4476
     Rok 2018 3802
     Rok 2019 6292
     Rok 2020 2853
     Rok 2021 2327
     Rok 2022 1300
     Rok 2023 70
   Plany, programy i strategie 1966
Budżet
   Projekty budżetu 1435
   Budżet 3502
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2451
     Rok 2023 34
     Rok 2022 373
     Rok 2021 811
     Rok 2020 1346
     Rok 2019 1290
     Rok 2018 1814
     Rok 2017 1344
     Rok 2016 1871
     Rok 2015 1554
   Opinie RIO 1472
     Rok 2023 28
     Rok 2022 157
     Rok 2021 425
     Rok 2020 507
     Rok 2019 740
     Rok 2018 456
     Rok 2017 887
     Rok 2016 1040
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 27694
     Przetargi - Rok 2023 905
     Przetargi- Rok 2022 6887
     Przetargi- Rok 2021 11697
     Przetargi- Rok 2020 11551
     Przetargi - Rok 2019 21943
     Przetargi - Rok 2018 19820
     Przetargi - Rok 2017 8685
     Przetargi - Rok 2016 3954
   Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych 19087
     Rok 2023 624
     Rok 2022 3840
     Rok 2021 26642
     Rok 2020 21325
     Rok 2019 25042
     Rok 2018 27118
     Rok 2017 20163
     Rok 2016 20565
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 2013
   Planowanie przestrzenne 1541
   Gospodarka nieruchomościami 6377
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1660
   Karty informacyjne 1984
     Rok 2017 428
     Rok 2016 3637
Inne
   Oświadczenia majątkowe 8509
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 1214
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 2017
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1895
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 1043
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 1251
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 1156
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok 1079
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1171
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok 1085
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok 591
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok 868
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok 569
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok 529
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2018 rok 867
     Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok 940
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2019 rok 696
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok 740
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok 1242
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok 770
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok 541
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok 913
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok 316
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2021 320
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok 509
   Wybory 2304
     Wybory samorządowe 2018 2042
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1032
     Wybory do Izb Rolniczych 1138
     Wybory ławników 2020-2023 415
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 808
     Wybory Prezydenta RP 2020 1231
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dębiany 648
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Obrazowie 412
     Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Malice 282
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 2933
   Punkt nieodpłatnej porady prawnej 579
   Informacja publiczna 1751
   Ochrona Danych Osobowych 1143
   Koordynator ds. dostępności 525
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 4942
   Pliki do pobrania 1594
   Archiwalne strony BIP 2651
   Redakcja Biuletynu 1564
Łączna liczba odwiedzin:684094