Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2023

Wykaz wniosków złożonych przez Gminę Obrazów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Za...

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 08:50

Rok 2023

Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w msc. Obrazów.

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 13:09

Zarządzenia 2023

Zarządzenie Nr 12/2023

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Obrazów z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2023 rok

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 11:13

Rok 2023

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa tzw...

Utworzony: 2023-02-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 08:13

Rok 2022

Rb-50

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 14:45

Kadencja 2018-2023

Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:36

Kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 21 marca 2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 21 marca / wtorek / 2023 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń rady- budynek przy placu targowym odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące. /-/ Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie Teresa Szczudło

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:29

Kadencja 2018-2023

Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 21 marca /wtorek/ 2023 roku ...

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:27

Rok 2022

Kwartalna informacja IV

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 09:21

Rok 2022

Rb-50

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 08:11

Przetargi - Rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 14:11

Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 47/2021 Zarządzenie Nr 47/1/2021

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu udostępniania oraz ustalenia wysokości opłaty za najem świetlicy wiejskiej Zarządzenie Nr 47/1/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrazowie oraz zasad publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Utworzony: 2021-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 12:11

Rok 2022

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:35

Rok 2022

Rb-27 ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:34

Rok 2022

Rb-Z

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:33

Rok 2022

Rb-Z

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI osoby prawne

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:33

Rok 2022

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH osoby prawne

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:32

Rok 2022

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:31

Rok 2022

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:12

Rok 2022

Rb-ZN

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 10:12