Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Kadencja 2024-2029

Komisje Rady Gminy w Obrazowie

Komisja Budżetowo- Gospodarcza 1. Ewa Ochmerak - Przewodniczący 2. Dariusz Wydrzyński - Z-ca Przewodniczącego 3. Anna Smardz - Członek 4. Bożena Stasiak - Członek 5. Mieczysław Orawiec - Członek Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1. Anna Smardz - Przewodniczący 2. Anna Tyban- Z-ca Przewodniczącego 3. Ewelina Ziółek- Członek 4. Joanna Legwant - Członek 5. Agata Barbach- Członek Komisja Rewizyjna 1. Arkadiusz Heciak - Przewodniczący 2. Joanna Legwant - Z-ca Przewodniczącego 3. Piotr Du...

Utworzony: 2024-05-23 | Zmodyfikowany: 2024-05-23 10:13

Kadencja 2024-2029

Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029

1. Bożena Stasiak - Przewodnicząca Rady Gminy 2. Anna Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 3. Anna Smardz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 4. Agata Barbach- Radna 5. Konrad Duda- Radny 6. Piotr Dudek- Radny 7. Agnieszka Grzegorczyk- Radna 8. Arkadiusz Heciak- Radny 9. Joanna Legwant- Radna 10. Ewa Ochmerak- Radna 11. Mieczysław Orawiec- Radny 12. Adam Smardz- Radny 13. Anna Tyban- Radna 14. Dariusz Wydrzyński- Radny 15. Ewelina Ziółek- Radna

Utworzony: 2024-05-23 | Zmodyfikowany: 2024-05-23 10:02

Przewodnicząca Rady Gminy

Godziny przyjęć interesantów

Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie Bożena Stasiak przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 900 - 1200

Utworzony: 2016-04-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-23 09:54

Rok 2024

Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn...

Utworzony: 2024-05-22 | Zmodyfikowany: 2024-05-22 10:09

Rok 2023

Informacja dodatkowa

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:53

Rok 2023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:51

Rok 2023

Rachunek zysków i strat jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:50

Rok 2023

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:48

Rok 2023

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:47

Rok 2022

Informacja dodatkowa

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:45

Rok 2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:44

Rok 2022

Rachunek zysków i strat jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:42

Rok 2022

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:37

Rok 2022

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:31

Rok 2021

Informacja dodatkowa

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:28

Rok 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:27

Rok 2021

Rachunek zysków i strat jednostki

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:25

Rok 2021

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:23

Rok 2021

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 09:20

Kadencja 2024-2029

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.05.2024 r.)

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 15:31