Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglą...

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 08:52

Rok 2022

Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły...

Utworzony: 2022-08-01 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 14:54

Rok 2022

Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 14:52

Rok 2022

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADAN...

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122603

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 11:33

Przetargi- Rok 2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie II

Utworzony: 2022-08-01 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 09:22

Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 58/2022

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok.

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 11:24

Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 59/2022

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2023 rok.

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 11:24

Zarządzenia 2022

Zarządzenie Nr 57/2022

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 11:01

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe

Utworzony: 2022-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-08-12 14:05

Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe

Utworzony: 2022-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-08-12 11:28

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2021

Oświadczenie majątkowe

Utworzony: 2022-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-08-12 11:13

Rok 2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2016 zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 29 w msc. Sucharzów.

Utworzony: 2016-02-26 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 11:00

Rok 2016

Ogłoszenie

Utworzony: 2016-02-22 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:21

Rok 2016

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Gminy Obrazów na lata 2015 - 2025" (zw. dalej Strategią)

Utworzony: 2016-02-11 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:20

Rok 2016

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektyrowni wiatrowej o mocy 600 KW

Utworzony: 2016-02-12 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:20

Rok 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczn...

Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury Fizycznej i Sportu na rok 2016

Utworzony: 2016-02-15 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:20

Rok 2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2016 zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 420/4 w msc. Obrazów.

Utworzony: 2016-02-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:19

Rok 2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2016 zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 62/2 w msc. Lenarczyce.

Utworzony: 2016-02-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:19

Rok 2016

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro...

ZESPóŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OBRAZOWIE INFORMUJE: Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XX/104/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 4 lutego 2016 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 od dnia 05.03.2016r. do dnia 04.03.2017r.

Utworzony: 2016-02-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:19

Rok 2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2016 zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 170 w msc. Węgrce.

Utworzony: 2016-02-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 12:18