Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-05-23 10:06
Dział: Rada Gminy » Skład Rady Gminy » Kadencja 2024-2029
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2024-05-23 10:06
Dział: Rada Gminy » Skład Rady Gminy » Kadencja 2024-2029
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2024-05-23 10:02
Dział: Rada Gminy » Skład Rady Gminy » Kadencja 2024-2029
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2024-05-23 09:57
Dział: Rada Gminy » Skład Rady Gminy » Kadencja 2024-2029
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2024-05-23 09:54
Dział: Rada Gminy » Przewodnicząca Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny przyjęć interesantów
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2024-05-22 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie”
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-22 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie”
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:53
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:52
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:52
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dodatkowe
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:52
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:51
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:50
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:50
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:49
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:48
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:47
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:46
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:46
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:45
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:45
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:44
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:43
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe jednostki Urząd Gminy » Rok 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:42
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:42
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe jednostki Urząd Gminy » Rok 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:42
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe jednostki Urząd Gminy » Rok 2021
Opis zmian: usunięcie artykułu: Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:42
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:35
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:33
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2024-05-20 09:32
Dział: Budżet » Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Karolina Słomka