Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-08-19 08:52
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-19 08:52
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-19 08:52
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2022-08-18 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: usunięcie artykułu: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADANIA „Zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Obrazów” DOFINANSOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Oś priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2022-08-18 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADANIA „Zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Obrazów” DOFINANSOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Oś priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2022-08-18 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: dodanie artykułu: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADANIA „Zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Obrazów” DOFINANSOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Oś priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2022-08-18 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi- Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie II
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2022-08-17 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2022
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-17 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2022
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-17 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 59/2022
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-17 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 58/2022
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-17 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 57/2022
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 14:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba
Data: 2022-08-12 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Eliza Bąba