Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-03-24 08:50
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz wniosków złożonych przez Gminę Obrazów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-24 08:48
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz wniosków złożonych przez Gminę Obrazów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do publikacji
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-24 08:47
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz wniosków złożonych przez Gminę Obrazów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w msc. Obrazów.
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2023-03-23 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w msc. Obrazów.
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2023-03-23 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 12/2023
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-23 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 12/2023
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-22 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa tzw. przechowalni przy Zespole Szkół w Obrazowie na cele edukacyjne"
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2023-03-20 14:46
Dział: Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-50
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-20 12:37
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:36
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:35
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:34
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:33
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:32
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:32
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:30
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2023 r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:30
Dział: Rada Gminy » Posiedzenia Komisji Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 21 marca 2023 r.
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:29
Dział: Rada Gminy » Posiedzenia Komisji Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 21 marca 2023 r.
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:27
Dział: Rada Gminy » Planowane Sesje » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 21 marca /wtorek/ 2023 roku o godz. 11:00
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 12:24
Dział: Rada Gminy » Planowane Sesje » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 21 marca /wtorek/ 2023 roku o godz. 11:00
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-20 09:21
Dział: Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalna informacja IV
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-20 09:21
Dział: Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalna informacja IV
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-20 08:11
Dział: Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-50
Wykonanie: Karolina Słomka
Data: 2023-03-17 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi - Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2023-03-17 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi - Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Michał Marzec
Data: 2023-03-17 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2021 Zarządzenie Nr 47/1/2021
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-17 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2021 Zarządzenie Nr 47/1/2021
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-17 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2021 Zarządzenie Nr 47/1/2021
Wykonanie: Natalia Korycińska
Data: 2023-03-16 10:36
Dział: Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS
Wykonanie: Karolina Słomka