artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Święcica na działce o nr ewid. 313 od km 0+000 do km 0+885 oraz remont drogi gminnej połozonej w msc. Chwałki na działkach o nr ewid. 418, 419, 420, 422 od km 0+212 do km0+979

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681