artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów

artykuł nr 2

Zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Szkoły Podstawowej w Bilczy w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont rowów w ciągu drogi Nr 002471T Lenarczyce - Lenarczyce od km 0+693 do km 0+920” oraz „Remont rowów w ciągu drogi Nr 002470T Lenarczyce - Radoszki od km 0+825 do km 0+858

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont rowów w ciągu drogi Nr 002471T Lenarczyce - Lenarczyce od km 0+693 do km 0+920” oraz „Remont rowów w ciągu drogi Nr 002470T Lenarczyce - Radoszki od km 0+825 do km 0+858?