artykuł nr 46

Wójt Gminy Obrazów ogłasz drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu o pow. 58,6m2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w msc. Święcica, stanowiącym własność Gminy Obrazów.

artykuł nr 47

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu o pow. 58,6m2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w msc. Święcica, stanowiącym własność Gminy Obrazów.

artykuł nr 48

Ogłoszenie o przetargu

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 21, nr 23, nr 24, nr 114 położonych w msc. Wierzbiny

artykuł nr 49

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Głazów

WYKAZ nieruchomości gruntowej w msc. Głazów przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej powyżej lat 3

artykuł nr 50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego