artykuł nr 36

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu o pow. 58,6m2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w msc. Święcica, stanowiącym własność Gminy Obrazów.

artykuł nr 37

Ogłoszenie o przetargu

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 21, nr 23, nr 24, nr 114 położonych w msc. Wierzbiny

artykuł nr 38

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Głazów

WYKAZ nieruchomości gruntowej w msc. Głazów przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej powyżej lat 3

artykuł nr 39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

artykuł nr 40

Informacja o wyniku przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.