artykuł nr 36

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Dębiany

artykuł nr 37

Ogłoszenie

artykuł nr 38

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 241/4 położonej w msc. Rożki.

artykuł nr 39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

artykuł nr 40

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej