artykuł nr 1

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - sprzęt sceniczny ( audio i oświetlenie)

artykuł nr 2

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - sprzęt sceniczny ( audio i oświetlenie)

artykuł nr 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów w miejscowościach: ŚWIĘCICA, GŁAZÓW, ZDANÓW, JUGUSZÓW, WĘGRCE PANIEŃSKIE, KLECZANÓW, CHWAŁKI, KOMORNA, PIEKARY

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0e8dad1-24c8-48b9-9786-cb3fdeea080b

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie

artykuł nr 5

Remont dróg gminnych, przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na terenie Gminy Obrazów