artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 310 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020.

artykuł nr 2

Zakup i dostawa pojazdu typu specjalnego

artykuł nr 3

„Zakup i dostawa pojazdu typu specjalnego”

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Święcica”

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH „Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów