artykuł nr 16

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Świątniki

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Świątniki

artykuł nr 17

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Piekary

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Piekary

artykuł nr 18

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki

artykuł nr 19

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Węgrce

artykuł nr 20

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Obrazów