artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 21, nr 23, nr 24, nr 114 położonych w msc. Wierzbiny