artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działki poł. w msc. Kurów