artykuł nr 1

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 241/4 położonej w msc. Rożki.