artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego