artykuł nr 1

Wójt Gminy Obrazów ogłasz drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu o pow. 58,6m2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w msc. Święcica, stanowiącym własność Gminy Obrazów.