artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu o pow. 58,6m2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w msc. Święcica, stanowiącym własność Gminy Obrazów.