artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.