artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrazów”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrazów”

artykuł nr 3

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021

artykuł nr 4

Przebudowa drogi wewnętrznej Święcica - Święcica działka o nr ewid. 319 oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działce o nr ewid. 47 położonej w miejscowości Święcica

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: Przewóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy