artykuł nr 26

Ogłoszenie i protokół - Wierzbiny

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust 4 i 5 a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)
artykuł nr 27

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Świątniki

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Świątniki

artykuł nr 28

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Piekary

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Piekary

artykuł nr 29

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki

artykuł nr 30

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Węgrce