artykuł nr 26

Ogłoszenie

artykuł nr 27

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 241/4 położonej w msc. Rożki.

artykuł nr 28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

artykuł nr 29

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 30

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu