artykuł nr 6

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „ Budowa studni głębinowej ST-1 na działce nr ewid. 97/4 położonej w msc. Węgrce Panieńskie, gm. Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie”

artykuł nr 8

Ogłoszenie sprzedaż działki poł. w msc. Rożki

artykuł, nr 9

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Sucharzów

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-06-14

artykuł nr 10

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki