artykuł nr 1

Uchwała nr 106/2023

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2023 roku

artykuł nr 2

Uchwała nr 105/2023

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2023 roku

artykuł nr 3

Uchwała nr 104/2023

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2023 roku

artykuł nr 4

Uchwała nr 78/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Obrazów

artykuł nr 5

Uchwała nr 39/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2022 rok