artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 21, nr 23, nr 24, nr 114 położonych w msc. Wierzbiny

Załączniki:
Załącznik 288.049 KB
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Głazów

WYKAZ nieruchomości gruntowej w msc. Głazów przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej powyżej lat 3

Załączniki:
Załącznik 191.197 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Obrazów w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Załączniki:
Załącznik 199.400 KB
artykuł nr 4

Informacja o wyniku przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

Załączniki:
Załącznik 240.958 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 290.587 KB
artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów

Wójt Gminy Obrazów działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sieipnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekstjednolityDz.U.z2016r,poz.2147zpóźn.zm.)podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu powyżej lat 3.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 585.756 KB
artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 10.05.2016 w Urzędzie Gminy w Obrazowie.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 102.820 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.
Załączniki:
Treść zawiadomienia 172.682 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 części nieruchomości gruntowej nr ewid. 182/3 o powierzchni 0,13 ha położonej w Obrazowie , wpisanej do KW 37 990.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 283.707 KB
artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Obrazów

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Obrazów

Załączniki:
Wykaz nieruchomości 128.645 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Obrazów ogłasza I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 192.072 KB
artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów

Wójt Gminy Obrazów działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1775) podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu do lat 3.

Załączniki:
Wykaz nieruchomości 135.155 KB