Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN150038
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ22521
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 580
   Wnioski do pobrania 682
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 1065
     Ewidencja ludności 378
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 22521
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 545
   Kontakt 894
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 415
   Skład Rady Gminy 589
   Komisje Stałe Rady Gminy 413
     Kadencja 2014-2018 266
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 398
     Kadencja 2014-2018 179
   Planowane Sesje 694
     Kadencja 2014-2018 755
   Protokoły z Sesji 889
     Kadencja 2014-2018 951
   Projekty Uchwał 774
     Kadencja 2014-2018 1043
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 1724
   Regulamin organizacyjny 464
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 815
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 2127
     Rok 2018 5755
     Rok 2017 5378
     Rok 2016 1766
   Kontrole 359
     Rok 2016 355
     Rok 2015 274
   Rejestry i ewidencje 451
   Rejestr instytucji kultury 354
   Numery kont bankowych 504
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 890
   Jednostki pomocnicze 731
Prawo Lokalne
   Statut 423
   Zarządzenia Wójta Gminy 866
     Zarządzenia 2016 1715
     Zarządzenia 2017 577
     Zarządzenia 2018 199
   Uchwały Rady Gminy 1126
     Rok 2016 1843
     Rok 2017 894
     Rok 2018 161
   Plany, programy i strategie 615
Budżet
   Projekty budżetu 490
   Budżet 778
   Sprawozdania z wykonania budżetu 765
     Rok 2018 16
     Rok 2017 321
     Rok 2016 700
     Rok 2015 653
   Opinie RIO 540
     Rok 2018 10
     Rok 2017 145
     Rok 2016 312
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 6262
     Przetargi - Rok 2018 5970
     Przetargi - Rok 2017 7500
     Przetargi - Rok 2016 2756
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 5736
     Rok 2018 10599
     Rok 2017 14102
     Rok 2016 14131
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 638
   Planowanie przestrzenne 590
   Gospodarka nieruchomościami 1019
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 557
   Karty informacyjne 380
     Rok 2017 106
     Rok 2016 685
Inne
   Oświadczenia majątkowe 1834
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 522
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1186
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1020
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 508
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 730
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 396
   Wybory 392
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 671
   Informacja publiczna 672
   Ochrona Danych Osobowych 63
   Archiwalne strony BIP 1064
   Redakcja Biuletynu 822