Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN97937
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ15654
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 467
   Wnioski do pobrania 509
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 724
     Ewidencja ludności 265
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 15654
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 442
   Kontakt 753
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 286
   Skład Rady Gminy 449
   Komisje Stałe Rady Gminy 303
     Kadencja 2014-2018 185
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 289
     Kadencja 2014-2018 111
   Planowane Sesje 530
     Kadencja 2014-2018 573
   Protokoły z Sesji 681
     Kadencja 2014-2018 808
   Projekty Uchwał 601
     Kadencja 2014-2018 911
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 1329
   Regulamin organizacyjny 350
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 550
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 1287
     Rok 2017 4221
     Rok 2016 1666
   Kontrole 258
     Rok 2016 289
     Rok 2015 211
   Rejestry i ewidencje 322
   Rejestr instytucji kultury 256
   Numery kont bankowych 375
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 671
   Jednostki pomocnicze 584
Prawo Lokalne
   Statut 311
   Zarządzenia Wójta Gminy 632
     Zarządzenia 2016 1565
     Zarządzenia 2017 351
   Uchwały Rady Gminy 788
     Rok 2016 1690
     Rok 2017 599
   Plany, programy i strategie 449
Budżet
   Projekty budżetu 341
   Budżet 596
   Sprawozdania z wykonania budżetu 544
     Rok 2017 162
     Rok 2016 578
     Rok 2015 577
   Opinie RIO 433
     Rok 2017 65
     Rok 2016 244
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 4329
     Przetargi - Rok 2017 6192
     Przetargi - Rok 2016 2625
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 3801
     Rok 2017 11540
     Rok 2016 12198
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 509
   Planowanie przestrzenne 452
   Gospodarka nieruchomościami 664
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 440
   Karty informacyjne 288
     Rok 2017 41
     Rok 2016 625
Inne
   Oświadczenia majątkowe 1288
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 420
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1065
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 880
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 303
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 409
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 174
   Wybory 297
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 548
   Informacja publiczna 480
   Archiwalne strony BIP 809
   Redakcja Biuletynu 725