Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN121647
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ19088
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 535
   Wnioski do pobrania 606
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 916
     Ewidencja ludności 316
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 19088
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 507
   Kontakt 832
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 366
   Skład Rady Gminy 524
   Komisje Stałe Rady Gminy 370
     Kadencja 2014-2018 230
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 354
     Kadencja 2014-2018 152
   Planowane Sesje 631
     Kadencja 2014-2018 668
   Protokoły z Sesji 795
     Kadencja 2014-2018 881
   Projekty Uchwał 695
     Kadencja 2014-2018 979
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 1573
   Regulamin organizacyjny 425
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 692
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 1730
     Rok 2018 1886
     Rok 2017 5291
     Rok 2016 1727
   Kontrole 318
     Rok 2016 326
     Rok 2015 247
   Rejestry i ewidencje 395
   Rejestr instytucji kultury 318
   Numery kont bankowych 449
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 791
   Jednostki pomocnicze 666
Prawo Lokalne
   Statut 381
   Zarządzenia Wójta Gminy 740
     Zarządzenia 2016 1635
     Zarządzenia 2017 458
     Zarządzenia 2018 14
   Uchwały Rady Gminy 973
     Rok 2016 1778
     Rok 2017 792
     Rok 2018 18
   Plany, programy i strategie 542
Budżet
   Projekty budżetu 427
   Budżet 705
   Sprawozdania z wykonania budżetu 644
     Rok 2017 226
     Rok 2016 636
     Rok 2015 616
   Opinie RIO 502
     Rok 2017 110
     Rok 2016 278
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 5300
     Przetargi - Rok 2018 1345
     Przetargi - Rok 2017 7394
     Przetargi - Rok 2016 2690
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 4914
     Rok 2018 4030
     Rok 2017 13251
     Rok 2016 12980
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 585
   Planowanie przestrzenne 535
   Gospodarka nieruchomościami 787
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 511
   Karty informacyjne 345
     Rok 2017 77
     Rok 2016 657
Inne
   Oświadczenia majątkowe 1476
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 468
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1123
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 953
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 401
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 532
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 256
   Wybory 357
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 621
   Informacja publiczna 583
   Archiwalne strony BIP 936
   Redakcja Biuletynu 786