główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN210282
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ29422
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 647
   Wnioski do pobrania 803
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 1403
     Ewidencja ludności 437
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 29422
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 613
   Kontakt 979
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 537
   Skład Rady Gminy 854
     Kadencja 2014-2018 29
     Kadencja 2018-2023 92
   Komisje Stałe Rady Gminy 530
     Kadencja 2014-2018 315
     Kadencja 2018-2023 47
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 478
     Kadencja 2014-2018 202
     Kadencja 2018-2023 26
   Planowane Sesje 849
     Kadencja 2014-2018 820
     Kadencja 2018-2023 100
   Protokoły z Sesji 1072
     Kadencja 2014-2018 1126
     Kadencja 2018-2023 198
   Projekty Uchwał 933
     Kadencja 2014-2018 1108
     Kadencja 2018-2023 130
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie 653
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie 120
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE 32
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 2203
   Regulamin organizacyjny 547
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1030
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 2821
     Rok 2019 2198
     Rok 2018 11151
     Rok 2017 5468
     Rok 2016 1822
   Kontrole 426
     Rok 2016 378
     Rok 2015 291
   Rejestry i ewidencje 535
   Rejestr instytucji kultury 397
   Numery kont bankowych 564
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 1171
   Jednostki pomocnicze 888
Prawo Lokalne
   Statut 496
   Zarządzenia Wójta Gminy 1106
     Zarządzenia 2016 1796
     Zarządzenia 2017 742
     Zarządzenia 2018 485
     Zarządzenia 2019 42
   Uchwały Rady Gminy 1436
     Rok 2016 1915
     Rok 2017 1007
     Rok 2018 456
     Rok 2019 179
   Plany, programy i strategie 746
Budżet
   Projekty budżetu 599
   Budżet 956
   Sprawozdania z wykonania budżetu 935
     Rok 2018 143
     Rok 2017 435
     Rok 2016 736
     Rok 2015 675
   Opinie RIO 633
     Rok 2018 94
     Rok 2017 186
     Rok 2016 335
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 8613
     Rok 2019 2256
     Przetargi - Rok 2018 16104
     Przetargi - Rok 2017 7582
     Przetargi - Rok 2016 2790
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 7355
     Rok 2018 21251
     Rok 2017 14394
     Rok 2016 14880
     Rok 2019 3585
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 708
   Planowanie przestrzenne 673
   Gospodarka nieruchomościami 1381
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 650
   Karty informacyjne 431
     Rok 2017 127
     Rok 2016 708
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2679
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 591
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1240
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1145
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 568
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 787
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 471
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok 450
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 428
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok 319
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok 44
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok 108
   Wybory 754
     Wybory samorządowe 2018 808
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 796
   Informacja publiczna 782
   Ochrona Danych Osobowych 137
   Archiwalne strony BIP 1229
   Redakcja Biuletynu 880