główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN421980
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ51930
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 978
   Wnioski do pobrania 1302
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 2254
     Ewidencja ludności 695
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 51930
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 923
   Kontakt 1585
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 872
   Skład Rady Gminy 1523
     Kadencja 2014-2018 284
     Kadencja 2018-2023 439
   Komisje Stałe Rady Gminy 839
     Kadencja 2014-2018 518
     Kadencja 2018-2023 223
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 772
     Kadencja 2014-2018 462
     Kadencja 2018-2023 327
   Planowane Sesje 1451
     Kadencja 2014-2018 1588
     Kadencja 2018-2023 865
   Protokoły z Sesji 1587
     Kadencja 2014-2018 1992
     Kadencja 2018-2023 944
   Projekty Uchwał 1606
     Kadencja 2014-2018 1600
     Kadencja 2018-2023 1378
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie 2863
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie 936
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE 475
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 3264
   Regulamin organizacyjny 1002
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1807
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 5346
     Rok 2020 7591
     Rok 2019 13329
     Rok 2018 12735
     Rok 2017 6161
     Rok 2016 3227
   Kontrole 739
     Rok 2016 532
     Rok 2015 439
     Rok 2019 153
   Rejestry i ewidencje 867
   Rejestr instytucji kultury 666
   Numery kont bankowych 1027
   Raport o stanie gminy 423
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 2358
   Jednostki pomocnicze 1474
Prawo Lokalne
   Statut 807
   Zarządzenia Wójta Gminy 2109
     Zarządzenia 2016 3587
     Zarządzenia 2017 2762
     Zarządzenia 2018 2269
     Zarządzenia 2019 2287
     Zarządzenia 2020 1308
   Uchwały Rady Gminy 2550
     Rok 2016 3744
     Rok 2017 2544
     Rok 2018 1939
     Rok 2019 3262
     Rok 2020 983
   Plany, programy i strategie 1227
Budżet
   Projekty budżetu 939
   Budżet 1604
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1650
     Rok 2020 344
     Rok 2019 720
     Rok 2018 1099
     Rok 2017 871
     Rok 2016 1273
     Rok 2015 1125
   Opinie RIO 948
     Rok 2020 123
     Rok 2019 401
     Rok 2018 284
     Rok 2017 557
     Rok 2016 688
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 17632
     Przetargi- Rok 2020 8957
     Przetargi - Rok 2019 20474
     Przetargi - Rok 2018 19095
     Przetargi - Rok 2017 8175
     Przetargi - Rok 2016 3371
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 12970
     Rok 2020 17541
     Rok 2019 22843
     Rok 2018 24777
     Rok 2017 17330
     Rok 2016 17579
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 1291
   Planowanie przestrzenne 1020
   Gospodarka nieruchomościami 2960
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1092
   Karty informacyjne 669
     Rok 2017 262
     Rok 2016 1928
Inne
   Oświadczenia majątkowe 5183
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 896
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1596
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1552
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 821
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 1005
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 889
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok 797
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 922
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok 674
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok 357
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok 631
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok 377
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok 326
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2018 rok 547
     Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok 545
     Oświadczenie majątkowe Radnych za 2019 rok 197
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok 304
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok 273
   Wybory 1657
     Wybory samorządowe 2018 1390
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 606
     Wybory do Izb Rolniczych 633
     Wybory ławników 2020-2023 209
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 470
     Wybory Prezydenta RP 2020 729
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 1564
   Punkt nieodpłatnej porady prawnej 140
   Informacja publiczna 1226
   Ochrona Danych Osobowych 515
   Koordynator ds. dostępności 14
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1214
   Pliki do pobrania 411
   Archiwalne strony BIP 1888
   Redakcja Biuletynu 1101