Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN89277
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ14626
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 451
   Wnioski do pobrania 479
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 617
     Ewidencja ludności 244
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 14626
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 427
   Kontakt 735
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 274
   Skład Rady Gminy 430
   Komisje Stałe Rady Gminy 292
     Kadencja 2014-2018 175
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 278
     Kadencja 2014-2018 103
   Planowane Sesje 505
     Kadencja 2014-2018 544
   Protokoły z Sesji 647
     Kadencja 2014-2018 785
   Projekty Uchwał 576
     Kadencja 2014-2018 891
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 1181
   Regulamin organizacyjny 337
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 513
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 1189
     Rok 2017 2586
     Rok 2016 1647
   Kontrole 249
     Rok 2016 282
     Rok 2015 205
   Rejestry i ewidencje 309
   Rejestr instytucji kultury 244
   Numery kont bankowych 362
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 625
   Jednostki pomocnicze 453
Prawo Lokalne
   Statut 298
   Zarządzenia Wójta Gminy 580
     Zarządzenia 2016 1528
     Zarządzenia 2017 299
   Uchwały Rady Gminy 701
     Rok 2016 1655
     Rok 2017 453
   Plany, programy i strategie 409
Budżet
   Projekty budżetu 319
   Budżet 555
   Sprawozdania z wykonania budżetu 499
     Rok 2017 104
     Rok 2016 558
     Rok 2015 560
   Opinie RIO 418
     Rok 2017 53
     Rok 2016 237
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 4040
     Przetargi - Rok 2017 5186
     Przetargi - Rok 2016 2607
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 3591
     Rok 2017 10063
     Rok 2016 11549
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 476
   Planowanie przestrzenne 426
   Gospodarka nieruchomościami 635
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 418
   Karty informacyjne 278
     Rok 2017 32
     Rok 2016 617
Inne
   Oświadczenia majątkowe 1190
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 398
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1024
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 855
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 218
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 327
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 115
   Wybory 285
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 531
   Informacja publiczna 448
   Archiwalne strony BIP 771
   Redakcja Biuletynu 710