główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN236041
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32660
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 672
   Wnioski do pobrania 836
     Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste 1474
     Ewidencja ludności 478
Gmina
   Podstawowe dane jednostki 32660
Wójt Gminy
   Przyjęcia Interesantów 628
   Kontakt 1026
Rada Gminy
   Przewodnicząca Rady Gminy 564
   Skład Rady Gminy 918
     Kadencja 2014-2018 45
     Kadencja 2018-2023 129
   Komisje Stałe Rady Gminy 555
     Kadencja 2014-2018 325
     Kadencja 2018-2023 65
   Posiedzenia Komisji Rady Gminy 494
     Kadencja 2014-2018 212
     Kadencja 2018-2023 32
   Planowane Sesje 914
     Kadencja 2014-2018 845
     Kadencja 2018-2023 153
   Protokoły z Sesji 1140
     Kadencja 2014-2018 1149
     Kadencja 2018-2023 269
   Projekty Uchwał 996
     Kadencja 2014-2018 1123
     Kadencja 2018-2023 195
   Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie 914
   Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie 195
   KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE 60
Urząd Gminy
   Dane kontaktowe 2335
   Regulamin organizacyjny 591
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1114
   Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 3157
     Rok 2019 5136
     Rok 2018 11289
     Rok 2017 5502
     Rok 2016 1892
   Kontrole 468
     Rok 2016 394
     Rok 2015 306
   Rejestry i ewidencje 570
   Rejestr instytucji kultury 412
   Numery kont bankowych 593
   Raport o stanie gminy 25
Gminne jednostki
   Jednostki organizacyjne 1347
   Jednostki pomocnicze 936
Prawo Lokalne
   Statut 518
   Zarządzenia Wójta Gminy 1211
     Zarządzenia 2016 1896
     Zarządzenia 2017 827
     Zarządzenia 2018 650
     Zarządzenia 2019 97
   Uchwały Rady Gminy 1586
     Rok 2016 2040
     Rok 2017 1131
     Rok 2018 741
     Rok 2019 446
   Plany, programy i strategie 791
Budżet
   Projekty budżetu 637
   Budżet 1002
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1043
     Rok 2019 76
     Rok 2018 301
     Rok 2017 473
     Rok 2016 767
     Rok 2015 707
   Opinie RIO 659
     Rok 2019 18
     Rok 2018 120
     Rok 2017 204
     Rok 2016 344
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 9909
     Rok 2019 6657
     Przetargi - Rok 2018 17503
     Przetargi - Rok 2017 7642
     Przetargi - Rok 2016 2815
   Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 7945
     Rok 2018 22344
     Rok 2017 14440
     Rok 2016 14978
     Rok 2019 7516
Gospodarka
   Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 727
   Planowanie przestrzenne 689
   Gospodarka nieruchomościami 1508
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 686
   Karty informacyjne 442
     Rok 2017 129
     Rok 2016 742
Inne
   Oświadczenia majątkowe 3036
      Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2015 rok 616
      Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2015 rok 1276
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok 1172
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok 583
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 806
     Oświadczenia majatkowe Wójta Gminy za 2016 rok 494
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok 475
     Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 617
     Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok 354
     Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok 110
     Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok 300
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok 84
   Wybory 882
     Wybory samorządowe 2018 868
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 183
     Wybory do Izb Rolniczych 70
     Wybory ławników 2020-2023 13
   Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 836
   Informacja publiczna 815
   Ochrona Danych Osobowych 157
   Archiwalne strony BIP 1316
   Redakcja Biuletynu 888