główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w ...

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:58

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN W OBRAZOWIE

Godziny przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym w Obrazowie

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:01

3. Wybory ławników 2020-2023

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:49

4. Rok 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE PU...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:43

5. Wybory ławników 2020-2023

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:32

6. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 58/2018

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 8/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zasad przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku/ środków trwałych, wyposażenia w Urzędzie Gminy Obrazów

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:23

7. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 57/2018

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 5 grudzień 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia "Rozwój i Integracja"

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:19

8. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 56/2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Obrazów za rok 2018

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:17

9. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 55/2018

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:02

10. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 54/2018

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:00

11. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 53/2018

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania z zakresu pomocy społecznej

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:58

12. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 52.I./2018

Zarządzenie Nr 52.I./2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Gminy Obrazów na 2019 rok

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:49

13. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 52/2018

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:27

14. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 51/2018

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:20

15. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 49/2018

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:17

16. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 50/2018

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:17

17. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 48/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 19 października2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:15

18. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 47/2018

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu konsultacji społecznych projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont6ariacie na rok 2019

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:10

19. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 46/2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:03

20. Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 45/2018

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:01