Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 15:14

2. Rok 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie utwardzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zdanów na działce o nr ewid. 156.

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 15:12

3. Rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczn...

Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury Fizycznej i Sportu na rok 2018

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 14:32

4. Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 34/2016

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu słuzby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Obrazowie

Utworzony: 2016-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 09:46

5. Kadencja 2014-2018

Porządek obrad XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 8 marzec ...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 09:19

6. Przetargi - Rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-06 15:37

7. Rok 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie umocnienia skarpy zbiornika wodnego położonego na działce gminnej o nr ewid. 322 w miejscowości Świątniki na odcinku długości 35 m wraz z robotami towarzyszącymi.

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 14:33

8. Rok 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odmulenie zbiornika wodnego o powierzchni ok. 300,00 m2 położonego na działce gminnej o nr ewid. 100/2 w miejscowości Lenarczyce wraz z robotami towarzyszącymi.

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 14:29

9. Rok 2018

Zapytanie ofertowe

- remont rowów przydrożnych w pasie drogi gminnej, działki o nr ewid. 337, 327 w miejscowości Lenarczyce, - remont przepustu 2 x fi 600 mm na działce o nr ewid. 338 w miejscowości Lenarczyce, - remont przepustu fi 100 na działce o nr ewid. 338 w miejscowości Lenarczyce.

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-02 15:00

10. Rok 2018

Wykaz

Lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej na okres powyżej 3 lat

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-02 10:34

11. Rok 2018

Wyniki noboru na stanowisko "Lokalny Animator Sportu"

W wyniku naboru dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisko „Lokalny Animator Sportu” na rok 2018 na terenie kompleksu Orlik 2012 w Obrazowie wybrano kandydatów: 1. Wojciech Gawroński 2. Radosław Jachowski Wójt Gminy Obrazów Krzysztof Tworek

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 15:00

12. Rok 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Obrazowie

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 14:54

13. Rok 2018

Zawiadomienie

o wszczęściu, na wniosek złożony w dniu 24.01.2018 r. przez Wójta Gminy Obrazów, postepowania administracyjnego w sprawie uznanioa za mienie gromadzkie nieruchomości, położonych w miejscowości Głazów, Gmina Obrazów.

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 14:52

14. Kadencja 2014-2018

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 1 marzec /czwartek/ 2017...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 09:52

15. Rok 2018

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica oraz Lenarczyce".

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 15:05

16. Rok 2018

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont dróg.

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 15:01

17. Przetargi - Rok 2018

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budo...

Utworzony: 2018-01-31 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 14:39

18. Rok 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi.

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 10:59

19. Podstawowe dane jednostki

Podstawowe dane jednostki

Podstawowe informacje o gminie Obrazów NAZWA GMINY Obrazów RODZAJ gmina wiejska LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski KOD 27-641 MIEJSCOWOŚĆ Obrazów, Obrazów 84 KONTAKT tel. (+48 15) 83-65-162 tel./fax (15) 83-65-551 e-mail: sekretariat@obrazow.pl Wójt Gminy Krzysztof Tworek tel. (15) 83-65-162, e-mail: wojtgminy@obrazow.pl Sekretarz Gminy Pelagia Kotowska tel. (15) 83-65-162 wew. 23 e-mail: sekretarz@obrazow.pl Skarbnik Gminy Jadwiga Smardz tel. (15) 83-65-162 wew. 22 e-mail: s...

Utworzony: 2016-01-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-26 09:40

20. Rok 2017

Uchwała Nr XLV/236/2017

Uchwała Nr XLV/236/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Łoniów i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-21 09:44