Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Obwieszczenie

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 09:45

2. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:29

3. Kadencja 2014-2018

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 14 grudnia /czwartek/ 2017...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 15:55

4. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 14:59

5. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 14:58

6. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kleczanów, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 09:42

7. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 100/1 w msc. Lenarczyce, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 12:17

8. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia jednej ze ścian piwnicy w budynku świtlicy wiejskiej oraz odmulenia rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 179 w msc. Żurawica, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 12:12

9. Kadencja 2014-2018

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 28 listopada /wtorek/ 20...

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 10:33

10. Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 39

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 09:48

11. Rok 2017

Kwartalna informacja

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu GMINY OBRAZÓW w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:35

12. Rok 2017

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:33

13. Rok 2017

Rb-27ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:31

14. Rok 2017

Rb-50

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:29

15. Rok 2017

Rb-50

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:29

16. Rok 2017

Rb-Z

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:27

17. Rok 2017

Rb-ZN

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:26

18. Rok 2017

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:26

19. Rok 2017

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:24

20. Rok 2017

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 11:22