Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie utwardzenia terenu wewnątrz altany rekreacyjnej połozonej na działce o nr ewid. 281 w miejscowości Chwałki.

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 14:12

2. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia jednej ze ścian piwnicy w budynku świtlicy wiejskiej oraz odmulenia rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 179 w msc. Żurawica, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:54

3. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej o pow. 42,5 m2 na budynku garażowym połozonym na działce o nr ewid. 132 w msc. Komorna.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:54

4. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej o pow. 42,5 m2 na budynku garażowym połozonym na działce o nr ewid. 132 w msc. Komorna.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:51

5. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia jednej ze ścian piwnicy w budynku świtlicy wiejskiej oraz odmulenia rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 179 w msc. Żurawica, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:48

6. Przetargi - Rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów w miejscowościach Lenarczyce oraz Wierzbiny

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:38

7. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie odmulenia zbiornika wodnego o łącznej powierzchni 1000,00 m2 na działce o nr ewid. 47 w miejscowości Święcica.

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 15:34

8. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie stawu do celów rekreacyjnych w tym do niekomercyjnej hodowli ryb na działce o nr ewid. 182/13 położonej w miejscowości Obrazów.

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 15:32

9. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Odmulenie zbiornika wodnego o powierzchni ok. 300,00 m2 połozonego na działce gminnej o nr ewid. 100/2 w miejscowości Lenarczyce wraz z robotami towarzyszącymi.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 13:57

10. Przetargi - Rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów w miejscowościach Lenarczyce, Komorna, Rożki oraz Wierzbiny

Utworzony: 2017-09-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 13:23

11. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej o pow. 42,5 m2 na budynku garażowym połozonym na działce o nr ewid. 132 w msc. Komorna.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:19

12. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej, obrzeży i krawężników betonowych planowanych do ułożenia na placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdanów - działka o nr ewid. 156

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:15

13. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej, obrzeży i krawężników betonowych planowanych do ułożenia na placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdanów - działka o nr ewid. 156

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 15:04

14. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia jednej ze ścian piwnicy w budynku świtlicy wiejskiej oraz odmulenia rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 179 w msc. Żurawica, gm. Obrazów.

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 14:56

15. Kadencja 2014-2018

Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 16 października /poniedział...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 14:34

16. Przetargi - Rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 15:01

17. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej, obrzeży i krawężników betonowych planowanych do ułożenia na placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdanów - działka o nr ewid. 156

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:59

18. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczenia gospodarczego położonego na działce gminnej o nr ewid. 17/8 w miejscowości Jugoszów.

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 13:53

19. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej, obrzeży i krawężników betonowych planowanych do ułożenia na placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdanów — działka o nr ewid. 156

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 13:50

20. Rok 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000 EURO NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE GMINNEJ O NR EWID. 17/8 W MIEJSCOWOŚCI JUGOSZÓW

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 13:43