główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-03-22 14:52
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2018 r. p n.: 1. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Obrazów w piłce nożnej w 2019 roku”. 2. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Obrazów w 2019 r”
Wykonanie: Karolina Słomka
2. Data: 2019-03-21 10:40
Dział: Rada Gminy » Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie
Opis zmian: dodanie artykułu: VI Sesja Rady Gminy w Obrazowie
Wykonanie: Karolina Słomka
3. Data: 2019-03-18 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce,Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Wykonanie: Karolina Słomka
4. Data: 2019-03-18 14:11
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
5. Data: 2019-03-18 14:11
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
6. Data: 2019-03-18 14:09
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
7. Data: 2019-03-18 14:09
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
8. Data: 2019-03-18 14:06
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
9. Data: 2019-03-18 14:05
Dział: Rada Gminy » Projekty Uchwał » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.03.2019r.)
Wykonanie: Natalia Korycińska
10. Data: 2019-03-18 10:33
Dział: Rada Gminy » Planowane Sesje » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 21 marca /czwartek/ 2019 roku o godz. 10.00
Wykonanie: Natalia Korycińska
11. Data: 2019-03-18 10:33
Dział: Rada Gminy » Planowane Sesje » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 21 marca /czwartek/ 2019 roku o godz. 10.00
Wykonanie: Natalia Korycińska
12. Data: 2019-03-15 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
13. Data: 2019-03-15 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
14. Data: 2019-03-15 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
15. Data: 2019-03-15 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
16. Data: 2019-03-15 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
17. Data: 2019-03-15 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
18. Data: 2019-03-15 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
19. Data: 2019-03-15 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”
Wykonanie: Karolina Słomka
20. Data: 2019-03-14 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce,Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Wykonanie: Karolina Słomka
21. Data: 2019-03-14 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce,Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Wykonanie: Karolina Słomka
22. Data: 2019-03-13 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentów pod budynek garażowo-gospodarczy na działce o nr ewid 48,49,266 w msc Święcica.
Wykonanie: Karolina Słomka
23. Data: 2019-03-13 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentów pod budynek garażowo-gospodarczy na działce o nr ewid 48,49,266 w msc Święcica.
Wykonanie: Karolina Słomka
24. Data: 2019-03-13 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentów pod budynek garażowo-gospodarczy na działce o nr ewid 48,49,266 w msc Święcica.
Wykonanie: Karolina Słomka
25. Data: 2019-03-13 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jugoszów - etap I
Wykonanie: Karolina Słomka
26. Data: 2019-03-13 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jugoszów - etap I
Wykonanie: Karolina Słomka
27. Data: 2019-03-13 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jugoszów - etap I
Wykonanie: Karolina Słomka
28. Data: 2019-03-12 12:35
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Obrazów zaprasza do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku „Lokalny Animator Sportu” na rok 2019 na terenie kompleksu „Orlik 2012” w Obrazowie.
Wykonanie: Karolina Słomka
29. Data: 2019-03-12 12:31
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Obrazów zaprasza do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku „Lokalny Animator Sportu” na rok 2019 na terenie kompleksu „Orlik 2012” w Obrazowie.
Wykonanie: Karolina Słomka
30. Data: 2019-03-12 12:30
Dział: Urząd Gminy » Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Obrazów zaprasza do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku „Lokalny Animator Sportu” na rok 2019 na terenie kompleksu „Orlik 2012” w Obrazowie.
Wykonanie: Karolina Słomka