artykuł nr 1

Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2024-2029

1. Bożena Stasiak - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Anna Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Anna Smardz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

4. Agata Barbach- Radna

5. Konrad Duda- Radny

6. Piotr Dudek- Radny

7. Agnieszka Grzegorczyk- Radna

8. Arkadiusz Heciak- Radny

9. Joanna Legwant- Radna

10. Ewa Ochmerak- Radna

11. Mieczysław Orawiec- Radny

12. Adam Smardz- Radny

13. Anna Tyban- Radna

14. Dariusz Wydrzyński- Radny

15. Ewelina Ziółek- Radna