artykuł nr 1

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy w Obrazowie (21.05.2024 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie użyczenia części działki nr ewidencyjny nr 265/14 w miejscowości Święcica na okres dłuższy niż 3 lata328 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie użyczenia części działki nr ewidencyjny nr 265/13 w miejscowości Święcica na okres dłuższy niż 3 lata331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, l) zaliczenia drogi publicznej lokalnej do kategorii drogi gminnej oraz ustaleniu przebiegu istniejącej drogi gminnej w gminie Obrazów384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich385 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Obrazów na lata 2024-2026979 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2024 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy w Obrazowie do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętegow Sandomierzu199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy230 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Stałych Rady225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer