artykuł nr 1

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA MALICE

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA MALICE

W GMINIE OBRAZÓW PRZEPROWADZONYCH

W DNIU 11 MAJA 2022 ROKU

 

Sołtysem Sołectwa Malice został wybrany w dniu 11.05.2022 r. ZYCH KAROL DARIUSZ.

 

  Wójt Gminy Obrazów

/-/ Krzysztof Tworek