artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Malicach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Malice w Gminie Obrazów w dniu 11 maja 2022 r.