artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Malice w Gminie Obrazów, powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego.