artykuł nr 1

INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRAZÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA SOŁTYSA W SOŁECTWIE MALICE