artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Obrazów

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 3 września 2021r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dębianach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dębiany w Gminie Obrazów w dniu 8 września 2021r.