artykuł nr 1

Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Publikowany materiał prezentacyjny został opracowany przez Krajowe Biuro Wyborcze i udostępniony wyłącznie w celach edukacyjnych dla obwodowych komisji wyborczych.

Prezentacja stanowi materiał pomocniczy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.