artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Głazów

WYKAZ nieruchomości gruntowej w msc. Głazów przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej powyżej lat 3