artykuł nr 1

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzki