artykuł nr 1

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki