artykuł, nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-03-31