artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot.  „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów”