artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów”