artykuł nr 1

Budżet na 2024 rok

Uchwała Nr LIX/363/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok