artykuł nr 1

Budżet na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII/298/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok.