artykuł nr 1

Budżet na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/220/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok