artykuł nr 1

Budżet na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2021 rok