artykuł nr 1

Budżet na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2020 rok