artykuł nr 1

Uchwała Nr 158/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2020 roku