artykuł nr 1

Wynik kontroli

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 3 lutego 2016 r.
artykuł nr 2

Informacja Pokontrolna Nr 4/II/RPO/2016

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 26 stycznia 2016 r.
artykuł nr 3

Protokół

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach 21 stycznia 2016 r.