artykuł nr 1

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem