artykuł nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 7 paxdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Obrazowie w okresie od 21 marca do dnia 15 maja 2023 roku, kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Obrazów za 2022 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono i podpisno w dniu 7 lipca 2023 roku.