artykuł nr 1

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

artykuł nr 3

Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 na terenie Gminy Obrazów.

artykuł nr 4

Informacja z I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

artykuł nr 5

Informacja o wyniku naboru